Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY ADAPTACJĘ OBIEKTU HALI ELEKTROWNI DAWNEJ HUTY KRÓLEWSKIEJ ZLOKALIZOWANEJ W CHORZOWIE PRZY UL. METALOWCÓW NA POTRZEBY MUZEUM HUTNICTWA”