Zapytanie ofertowe na:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OBEJMUJÄ„CEGO ADAPTACJĘ OBIEKTU HALI ELEKTROWNI DAWNEJ HUTY KRÓLEWSKIEJ ZLOKALIZOWANEJ W CHORZOWIE PRZY UL. METALOWCÓW NA POTRZEBY MUZEUM HUTNICTWA.